افزونه نمایش تاریخ شمسی در قالب دروپال

در بسیاری از سایت های دروپالی ، فقط نمایش تاریخ شمسی به مخاطبین وب سایت مهم است و مدیر وب سایت تمایلی به استفاده و نمایش تاریخ شمسی در بخش های مدیریتی ندارد. البته این مشکل همیشه وجود داشته است که تاریخ شمسی در بخش مدیریت ، باعث بروز مشکلاتی برای عملکرد ماژول های مختلف دروپال نیز می شد. این افزونه کوچک شمسی قابلیتی برای شما فراهم می کند تا تاریخ های استفاده شده در بخش کاربری دروپال به تاریخ های شمسی تبدیل کنید.

نوع پروژه: 
نیرو گرفته از دروپال