معرفی 10 هوک برتر دروپال

hook_init()

دهمین هوک برتر دروپال ، مطمئنا این هوک است. قبل از هر درخواستی در صفحه ، این هوک فراخوانی می شود.

hook_views_api()

این یک هوک هسته دروپال نیست ، ولی مطمئنا نهمین هوک پر استفاده دروپال می باشد که توسط ماژول views ارائه می شود و برای اتصال ماژول های شما به ویو مورد استفاده قرار میگیرد.

hook_form_alter()

این هوک یکی از مشهور ترین هوک های دروپال است که برای تغییر دادن هر فرم نمایش داده شده در دروپال مورد استفاده قرار میگیرد.

hook_help()

این هوک برای ارائه مستندات پیرامون ماژول ها در دروپال استفاده می شود. ما ایرانیان زیاد به این هوک اهمیت نمیدهیم ، اما باید یاد بگیریم که ارائه مستندات در پروژه ها بسیار مهم است.

hook_schema()

این هوک برای ایجاد جداول ماژول ها در پایگاه داده استفاده می شود. عموما در فایل install. ماژول قرار گرفته و در زمان نصب و عزل ماژول دیتابیس را ایجاد و حذف می نماید.

hook_theme()

یک هوک دوست داشتنی برای اختصاص قالب ها به بخش های مختلف ماژول ها. اگر از این هوک تا کنون استفاده نکرده اید مطمئنا پروژه شما از لحاظ ظاهری دارای ایرادات بسیاری می باشد.

hook_install()

این هوک نیز عموما در فایل install. قرار گرفته و در زمانی که ماژول نصب می شود فراخوانی میگردد. پر قدرت و پر استفاده ترین هوک در ساخت ماژول دروپال.

hook_permission()

یکی از مهمترین هوک های دروپالی که مجوز های دسترسی به اجزای مختلف ماژول را تعیین می کند و کنترل تعیین دسترسی را برای مدیر سایت فراهم می نماید.

hook_uninstall()

زمانی که یک ماژول نصب می گردد، هر چیزی که در زمان عزل آن نیاز است توسط این هوک انجام می شود.

hook_menu()

به جرات میتوان گفت هیچ ماژولی نیست که ما آن را ببینیم و از این هوک استفاده نکرده باشد، درخواست های مختلف از مسیر توسط این هوک بررسی شده و به دروپال ارسال می شوند.

نسخه دروپال: 
نیرو گرفته از دروپال